Advanced Search

Registration Agreement

                                                                 

                                               ข้อตกลงในการสมัครเป็นสมาชิก www.tongelectronic.com

                                            1. ไม่โพสต์ข้อความซึ่งพาดพิง หรือลบหลู่ สถาบันพระมหากษัตริย์
                                            2. ไม่โพสต์ข้อมูลหยาบคาย จาบจ้วง สร้างความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
                                            3. เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว ช่วยเข้ามาแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วย
                                            4. อย่าเข้ามาหลอกลวง หรือโฆษณาชวนเชื่อหาผลประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งภายในเว็บ
                                            5. ถ้าพบข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา จะทำการตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกทันที
                                            6. การตัดสินใจของแอดมิน ถือว่าเป็นที่สุด
                                     
                  ดังนั้น  ผู้ดูแลจะให้ความเคารพและดูแลทุกท่านอย่างเต็มสติกำลังความสามารถ  โดยที่ท่านก็ต้องยอมรับคำตัดสิน ของผู้ดูแล  
                  หากท่านไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวมาได้  
                  ทางผู้ดูแลขอเสียมารยาททำการลบ แก้ไข ตักเตือน  แบนสมาชิก แบนไอพีแอดเดรส  ของท่าน ไปตามลำดับ